Skip to Content

.NET

.NET Programavimas

.NET Programavimas.

Duomenų bazės ir timeout

Dirbant su duomenų bazėmis kartais susiduriama su situacijomis kada prireikia keisti pagal nutylėjimą naudojamą timeout reikšmę, tačiau ši reikšmė dažnai painiojama su pačio susijungimo Connection timeout'u.

ADO.NET Programavimas naudojant interfeisus

Šio straipsnio tikslas yra parodyti kaip galima dirbti su ADO.NET naudojant System.Data interfeisus. Pvz. implementuojant System.Data.IDbConnection interfeisą sukurtos visos ADO.NET Connection klasės, pvz.: SqlConnection, OleDbConnection, OdbcConnection, MySqlConnection, OracleConnection ir t.t... Tokia pati situacija yra ir su ADO.NET komandų objektais, jos visos yra nuveldėtos nuo System.Data.IDbCommand interfeiso.

Daugelis programuotojų inicializuoja šiuos objektus tik tada kada naudoja. Aš siūlau susikurti Wrapper klasę patogiam darbui su ADO.NET. Dėl to, kad ši klasė dirba interfeisų lygyje, ji gali dirbti su bet kuriuo ADO.NET provider. Tokios klasės demo pavizdys yra pateiktas žemiau. 

Naudojant šią klasę jūsų kode bus pagrinde verslo logika, o ne darbo su ADO.NET objektais kodas, kuris padaro programos kodą daug sunkiau skaitomą. Taip pat radus klaidą darbo so ADO.NET objektais kode užteks pataisyti tik vienintelę šią klasę, o ne keisti kiekvieną programos vietą, kur buvo copy-pastinama ADO.NET objektų inicializacija..

Surinktas turinys