Skip to Content

Duomenų bazės ir timeout

Dirbant su duomenų bazėmis kartais susiduriama su situacijomis kada prireikia keisti pagal nutylėjimą naudojamą timeout reikšmę, tačiau ši reikšmė dažnai painiojama su pačio susijungimo Connection timeout'u.

ADO.NET

ADO.NET atveju visų ADO.NET draiverių connection klasės yra nuveldėtos iš IDbConnection interfeiso, taip pat kaip ir visos ADO.NET Command klasės nuo IDbCommand interfeiso.

IDbConnection.ConnectionTimeout - Tai laikas kiek sekundžių bandyti prisijungti prie duomenų bazės.

IDbCommand.CommandTimeout - Tai laikas kiek ilgiausiai vykdyti Sql komandą.

 

ADO

ADODB.Connection.ConnectionTimeout - Laikas kiek sekundžių bandyti prisijungti prie duomenų bazės.

ADODB.Connection.CommandTimeout - Tai laikas kiek ilgiausiai vykdyti Sql komandą.

 

Prisijungimo eilutės (Connection strings)

Timeout taip pat nurodomas ir prisijungimo prie duomenų bazių eilutėse, daugiau informacijos apie tai tinklapyje http://www.connectionstrings.com/