Skip to Content

GK Sistema

Tikriausiai didžiausias mano projektas yra "GK Sistema". Šios sistemos pagalba yra administruojami pašto siuntų, laiškų pristatymo ir reklamos platinimo procesai. GK Sistema taip pat apima sąskaitų faktūrų klientams spausdinimą, klientų skolas ir incidentų administravimą. Iš esmės ši sistema apima visus šios srities verslo procesus.

Ši sistema buvo projektuota keletą mėnesių ir pirma versija išėjo 2010 metų pradžioje. Šią sistemą naudoją UAB "Greitasis Kurjeris" įmonė. Nuo to laiko ši sistema yra vis dar plečiama ir tobulinama. 

Kadangi įmonė dirbanti su visa šia sistema yra didelė ir randasi visose Lietuvos regionuose tai sistemos klientų skaičius yra didelis ir darbas vyksta internetu. Šis projektas naudoja šias technologijas: .NET Framework 2.00 C#, MSSQL/T-SQL, Java (android app), XML SOAP Webservices, ASP.NET. Taip pat daug dėmesio skirta saugumui ir sistema naudoja pažangiausias kriptografijos technologijas, tokias kaip RSA,  AES ir t.t...

GK Sistema

 

Sistema susideda iš šių modulių:

 

Registruotų laiškų įvedimo modulis

GK System - Registruotų laiškų įvedimo modulis

Registruoti laiškai yra tokie laiškai, kurie yra registruojami sistemoje kaip atskiri įrašai. Šio modulio pagalba operatoriai įvedinėja naujus registruotus laiškus, kiekvienas operatorius gali matyti tik savo įvestus laiškus. Šis modulis turi du duomenų įvedimo funkcionalumus, pirmasis funkcionalumas leidžia įvedinėti po vieną laišką, kas yra patogiau norint įvesti tik vieną įrašą, o antrasis funkcionalumas leidžia įvedinėti didelius laiškų sąrašus iš karto. Galimybė įvesti greitai ir patogiai didelius duomenų sąrašus stipriai supaprastina operatoriaus darbą, ypatingai prireikus suvesti ilgus laiškų sąrašus iš kliento lydraščių.

Registruotų laiškų paieškos modulis

GK System - Registruotų laiškų paieškos modulis

Tai modulis, kurio pagalba eina atlikti išsamią laiškų paiešką.

Paprastų laiškų įvedimo modulis

Paprasti laiškai yra tokie laiškai kurie yra registruojami kiekiais pagal svorį ir zoną.

Siuntų registravimo modulis

GK System - Siuntų registravimo modulis

Tai modulis, kuriame yra registruojamos pašto siuntos.

Laiškų užklausimų modulis

GK System - Laiškų užklausų modulis

Tai modulis, kurio pagalba yra sprendžiami registruotų laiškų incidentai. Pvz. klientas kreipiasi į įmonę dėl, kad sužinoti ar jo siųstas laiškas ar siunta buvo pristatytas, šiame modulyje yra registruojami tokie užklausimai ir vėliau atsakingi darbuotojai pasirūpina atsakymu į kliento užklausimą, pvz. pristato dokumento kopiją, kuriame gavėjas gavęs siuntą yra pasirašęs. Šio modulio pagalba atsakingas personalas gali rašyti komentarus prie konkrečios kliento užklausos (panašiai kaip tai daroma facebook sienoje) ir taip pat pridėti reikalingus failus prie konkretaus užklausimo.

Laiškų ir siuntų požymių priskyrimo modulis

GK Sistema - Laiškų ir siuntų požymių priskyrimo modulis

Tai modulis, kurio pagalba yra registruojamos siuntų ir laiškų būsenos, pvz. atiduota laiškininkui, pristatyta ir pan.

Laiškų ir siuntų pristatymo važtaraščių spausdinimo modulis

GK Sistema - Laiškų ir siuntų pristatymo važtaraščių spausdinimo modulis

Tai modulis, kuris spausdina įvairių formų laiškų važtaraščius, šie važtaraščiai yra formuojami pagal laiškanešių zonas ir kitas teritorijas. 

Pensijų modulis

Šiame modulyje yra registruojamas pensijų pristatymas.

Kurjerių iškvietimų sub-sistema

GK Sistema - Kurjerių iškvietimų sub-sistema

Kurjerių iškvietimų sub-sistema yra skirta administruoti kurjerių iškvietimus, pvz. klientas išsikviečia kurjerį, kad jis jam atliktų kurjerio paslaugas. 

Ši sub-sistema susideda iš šių dalių:

 

Kurjerių iškvietimų - administravimo (back-end) dalis

Ši sistemos dalis yra realizuota bendroje programoje, kur randasi ir visi kiti, čia išvardinti back-end moduliai, ji apima galimybę per programą registruoti naujus kurjerių iškvietimus ir taip pat juos administruoti. Taip pat į šią dalį įeina ir kurjerių administravimas.

Kurjerių iškvietimo - Web svetainė klientams (front-end) dalis

Ši sistemos dalis yra nedidelis WEB puslapis, prie kurio jungiasi įmonės klientai norintys išsikviesti kurjerį.

Kurjerių iškvietimo - kurjerių modulis (android app)

Ši sistemos dalis tai Android programa, kuri yra įdiegta į įmonės kurjerių išmaniuosius telefonus ir šios programos pagalba kurjeriai gali realiame laike gauti informaciją apie naujus kurjerių iškvietimus, taip pat nusiųsti atgal į sistemą apie einamąja užsakymų būklę, pvz. apie tai, kad kažkoks užsakymas jau yra atliktas ir t.t... Administracinės dalies pagalba šie iškvietimai gali būti iš karto priskirti konkrečiam kurjeriui, o jeigu jokio kurjerio nepriskirta tada kurjeriai gali patys pasiimti kažkokį užsakymą vykdyti. 

Reklamos užsakymai

 

GK Sistema - Reklamos užsakymai

Tai gan didelis reklamos platinimo modulis, kuris leidžia panaudoti esamą siuntų ir laiškų pristatymo infrastruktūrą reklamos platinimo tikslams. 

Sąskaitų modulis

GK Sistema - Sąskaitų modulis

Šioje sistemoje kiekvienas klientas turi atsakingą asmenį, t.y. vadybininką, kuris su šiuo klientu dirba, tai reiškia, kad kiekvienas vadybininkas dirba tik su savo klientais ir nemato ne savo klientų. Šio modulio pagalba kiekvienas vadybininkas spausdina savo klientų PVM sąskaitas faktūras, sąskaitų faktūrų modulis realizuotas taip, kad į sąskaitą konkrečiam klientui įtrauktų absoliučiai visas paslaugas kurios vyko per nurodytą laikotarpį, t.y. laiškų, siuntų pristatymą, reklamos platinimą ir kitas paslaugas. 

Kainų sistema

GK Sistema - Kainų sistema

Sistemoje taip pat realizuota lanksti kainų sistema leidžianti kurti lanksčią kainodarą, pvz. gali būti bendros siuntų ir laiškų kainos, taip pat atskiros kainos konkretiem miestams ar šalims ir konkrečiam klientui, bei konkretaus kliento miestams, šalims ir t.t... Į kainų sistemą taip pat įeina kainos pagal svorio diapazonus ir įvairius kitus požymius, pvz. įteikimas, siunta ir t.t...

Ataskaitų modulis

GK Sistema - Ataskaitų modulis

Sistemoje realizuota visa įvairovė ataskaitų, vienos iš ataskaitų realizuotos Crystal Reports technologija ir rodomos kaip ataskaitos, kurias galima spausdinti аrba eksportuoti į PDF, MS Excel, MS Word ir t.t.. Taip pat pagal kliento pageidavimus buvo realizuotos ir CSV ataskaitos, kurias generuoja programa ir po to atidarinėjamos su pagal nutylėjimą sistemoje CSV bylas atidarinėjančia programa, paprastai ši programa būna Microsoft Excel, kur kliento darbuotojai gali patogiai dirbti su generuota informacija.

Be kitų ataskaitų sistemoje yra realizuotos ir šios ataskaitos:

 • Vėluojantys laiškai;
 • Panaudoti per tam tikrą laikotarpį sąskaitų numeriai;
 • Darbuotojų produktyvumo ataskaita;
 • Klientų reitingai – sistemoje darbuotojai turi galimybę balsuoti už tam tikrą klientą, patinka/nepatinka;
 • Maržos ataskaita;
 • Apyvartos ataskaita;
 • Pensijų atąskaitos;
 • Laiškų užklausų atąskaitos, pvz. pagal klientą, padal įmonės padalinius, kiekių ataskaita pagal padalinius;
 • Įvairios siuntų ir laiškų kiekių statistinės ataskaitos.

Vartotojų ir vartotojų teisių sistema

Sistemoje realizuota vartotojų ir vartotojų teisių sistema, kuri sudaro galimybes labai lanksčiai administruoti vartotojų teises. Pagal nurodytas teises darbuotojas mato tik jam leistus sistemos modulius.

Vartotojo sąsaja

 

Šiai sistemai buvo sukurti specialus, patobulinti vartotojo sąsajos elementai, keletas jų:

 • Datos diapazonas – Tai naujai sukurtas valdymo elementas leidžiantis nustatyti datos diapazoną nuo iki, taip pat šiame elemente galima pasirinkti pvz. šiandien, vakar, rytoj ir datų diapazonai bus nustatomi į atitinkamus;
 • Patobulintas sąrašų elementas – Sistemoje visi ListView tipo elementai turi dešinio pelytes paspaudimo meniu, kur vartotojui prieinamas sąrašo įrašų skaičius, galimybė pažymėti visus elementus ar kopijuoti pažymėtus arba visus elementus į sistemos iškarpinę. Taip pat šis sąrašo elementas palaiko kelis papildomus stulpelių dydžių keitimo algoritmus, pvz. jeigu keičiasi lango dydis jis gali proporcingai pakeisti ir stulpelių dydžius, arba kaip tik išlaikyti stulpelių dydžius tokius, kad kiekviename stulpelyje eitų matyti visą reikalingą informaciją.
 • Filtruojantis sąrašo elementas – Tai valdymo elementas ListBox tipo su galimybę filtruoti pagal įvestą tekstą įrašus;

Paieškos sistemos

Didelė dalis sistemos paieškų palaiko buferizuotą paieškos režimą, kas leidžia labai greitą paiešką nesikreipiant į duomenų bazę ieškoti per sąrašą, tiesiog vedant tekstą.