Skip to Content

Loterijos rezultatų analizė

Pagal kliento užsąkymą, buvo sukurta loterijos rezultatų analizės programa. Ši programa užkrauna nurodytą MS Excel arba CSV bylą su loterijų rezultatais ir analizuoja pasikartojančias skaičių sekas. Analizuojamų skaičių sekų ilgis nurodomas programoje.

Loterijos rezultatų analizė